Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Copyright & Privacybeleid versie 1.5 (04-2018) voor www.vegetarisme.nl

Introductie.
We nemen uw rechten serieus en we willen dat u zich prettig voelt tijdens het surfen op vegetarisme.nl, vegetarian.nl of vegetarisme.eu (verder te noemen "Website"). Dit document gaat over ons beleid betreffende persoonlijke gegevens. Dit document is niet van toepassing op andere entiteiten waarvan wij geen eigenaar zijn of personen die niet bij ons in dienst zijn.

1. Verzamelen van Informatie.
Zoals bij vele websites, kan het zo zijn dat wij automatisch algemene informatie kunnen ontvangen die in onze log-bestanden wordt opgeslagen, waarbij u kunt denken aan uw IP-adres en eventuele cookie-informatie. Meer info over de mogelijkheid tot reclameren (voor zover deze er al is) wordt hier beneden verder vermeld.

2. Gebruik van Informatie.

Wij verzamelen data omtrendt uw bezoek aan de Website (zie artikel 1), echter deze informatie wordt niet gebruikt voor analyse of andersoortig gebruik.
Wij verstrekken uw informatie niet aan derden, tenzij (i) we uw toestemming hiervoor hebben, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een opt-in of opt-out regeling voor het gebruiken van informatie; (ii) een dienst die op onze website wordt aangeboden de interactie met een derde partij noodzakelijk maakt of een dienst die wordt geleverd door een derde partij, als voorbeeld hiervan kan een Applicatie Service Provider (ASP) worden gezien; (iii) wij worden gedwongen in verband met een naar u persoonlijk ingesteld justitieel (voor)onderzoek; (iv) wij van mening zijn dat uw gebruik van deze website tegen onze algemene voorwaarden, deze algemene gebruiksregels of andere richtlijnen of goede gebruiken ingaat of voor zover naar onze mening noodzakelijk om onze juridische rechten en eigendommen te beschermen. Wanneer u links gebruikt op deze website die naar andere websites verwijzen, dan wordt u geadviseerd de privacybeleiden die op die websites staan te lezen en in acht te nemen.

3. Cookies.
Zoals is vastgelegd door de EU moeten websites toestemming vragen voor het plaatsen van cookies die uw gedrag vastleggen. Deze Website plaatst wel, maar gebruikt geen cookies om uw gedrag op de site vast te leggen, vandaar er geen toestemming wordt gevraagd.

4. Kinderen.
We staan niet toe dat gebruikers van een bepaalde leeftijd of jonger geregistreerd worden op deze Website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beheerder d.m.v. de contact functie.

5. Bewerken of verwijderen van uw gebruikersinformatie.
We geven u de mogelijkheid om de informatie in uw gebruikersprofiel dat u bij de registratie aan ons verschafte te wijzigen door naar uw persoonlijke instellingen te gaan. U kunt ons verzoeken om uw gebruikersprofiel te verwijderen door contact op te nemen met onze beheerder d.m.v. de contact functie. Inhoud en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt en niet onder uw account vallen kunnen beschikbaar blijven op onze site zelfs als uw account is verwijderd.

6. Veranderingen in dit privacybeleid.
Van tijd tot tijd kunnen wijzigingen in deze privacy policy aangebracht worden. Indien er zich substantiele wijzigingen voordoen in deze policy dan zullen wij dit laten weten door een openbare bekendmaking op de website en/of door een e-mail te sturen aan het e-mailadres dat u ons verstrekt heeft en dat is opgenomen onder uw gebruikersprofiel.

7. GEEN GARANTIE.
Deze site sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze site. Maar in het bijzonder zal deze Website in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht
- de onmogelijkheid de site te gebruiken;
- het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
- het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- het onrechtmatig gebruik van de systemen van deze site, door een derde;
- handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden ook indien de schade te wijten is aan schuld van deze site of haar ondergeschikten.

8. Auteursrechten.
Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd tenzij anders aangegeven. Beelden (plaatjes) op deze website zijn eigendom van R. van der Knaap. De texten zijn geschreven door R. van der Knaap en door de personen/instanties aangegeven bij de "bron" vermelding. De recepten vormen hierop een uitzondering. Recepten zijn in de loop der tijd ingezonden door gebruikers van deze Website. De originele auteur is in veel gevallen niet meer te achterhalen. Wanneer u materiaal tegenkomt waarvan u vind dat de rechten bij u liggen verzoeken wij u om dit aan ons te melden en een bewijs van recht te overleggen, wij kunnen dan direct passende maatregelen nemen. Indien u materiaal van deze website wilt gebruiken moet hiervoor altijd schriftelijk (e-mail) toestemming aangevraagd worden. U kunt hiervoor de contact functie gebruiken.

9. Contact informatie.
Indien er vragen zijn over deze policy of onze website, neemt u dan aub contact op met de beheerder d.m.v. de contact functie.

Vegetarisme.nl, Powered by Nextplore...